Phương Châm Đào Tạo

Áp dụng quan điểm giảng dạy tiến tiến trong dạy và học ngoại ngữ, trong đó yếu tố phát triển tự nhiên và giao tiếp được đặt lên hàng đầu.
Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm giúp học sinh học nhanh và hiệu quả hơn: Học tập tích cực (Active learning) và Lấy người học làm trung tâm (Learner-centered).
Chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn Cambridge (Cambridge ESOL)và khung chương trình tiếng Anh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.