Tuyển dụng

📢 📢 📢 📢TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ NEW VISION 📢 📢 📢 📢 🔴Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh 🔴Số lượng: 0⃣ 2⃣ người…

Tuyển dụng giáo viên

📢 📢 📢 📢TUYỂN DỤNG 📢 📢 📢 📢 🔴Vị trí Giáo viên Tiếng Anh 0⃣ 2⃣ người 🔴Mô tả công việc: ✅Giảng dạy tiếng Anh theo chương trình của…