Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Vision là Trung tâm đầu tiên tại Yên Bái được xây dựng quy mô, hiện đại và có chương trình dạy – học Tiếng Anh chuyên sâu theo chuẩn Quốc tế. Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Vision