Tham gia Hội thảo có Lãnh đạo, công chức viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, 130 cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm của 6 trường học triển khai thực hiện mô hình điểm “Trường học hạnh phúc” trong năm 2021 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu được nghe Tiến sỹ tâm lý Phạm Văn Tư – Phó Trưởng khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao đổi, chia sẻ, tư vấn về khái niệm trường học hạnh phúc; sứ mệnh của hiệu trưởng trong xây dựng trường học hạnh phúc; quan điểm, mục tiêu, cách thức xây dựng trường học hạnh phúc; nghệ thuật đồng hành cùng phụ huynh xây dựng trường học hạnh phúc; các đại biểu về dự hội thảo đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cụ thể hóa các tiêu chí, định hướng các giải pháp triển khai xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế.

Tiến sỹ tâm lý Phạm Văn Tư – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao đổi về quan điểm, mục tiêu, cách thức xây dựng trường học hạnh phúc.

Qua buổi Hội thảo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về trường học hạnh phúc; nắm được việc xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục “yêu thương, an toàn và tôn trọng”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.