Tuyển dụng

📢 📢 📢 📢TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ NEW VISION 📢 📢 📢 📢 🔴Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh 🔴Số lượng: 0⃣ 2⃣ người…

Tuyển dụng giáo viên

📢 📢 📢 📢TUYỂN DỤNG 📢 📢 📢 📢 🔴Vị trí Giáo viên Tiếng Anh 0⃣ 2⃣ người 🔴Mô tả công việc: ✅Giảng dạy tiếng Anh theo chương trình của…

Thư ngỏ

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh! Lời đầu thư, Ban giám đốc, giáo viên và cán bộ nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New…