Trên cơ sở hiệu quả của chương trình phối hợp hỗ trợ dạy học tiếng Anh và Tin học năm học 2022 – 2023 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, năm học 2023 – 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái triển khai dạy học trực tuyến môn tiếng Anh, bước đầu giúp tỉnh Yên Bái giải quyết khó khăn về thiếu giáo viên tại các trường vùng cao.

Chương trình phối hợp được thực hiện tại 30 cơ sở giáo dục có cấp Tiểu học tại 6 huyện, thị xã của tỉnh Yên Bái; thời lượng thực hiện 4 tiết/tuần đối với môn Tiếng Anh; trong đó giáo viên của tỉnh Yên Bái thực hiện dạy trực tiếp 50% số tiết của năm học 2023-2024 đối với các lớp có tham gia Chương trình phối hợp.

Cùng với đó, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn đối với giáo viên Tiếng Anh; tổ chức các buổi làm việc qua các hình thức trực tiếp/trực tuyến giữa Sở với Sở, Phòng với Phòng, Trường với Trường để chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động dạy học, các hoạt động nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh cấp Tiểu học.

Tại hội nghị, các thầy cô giáo Yên Bái cùng Nam Định chia sẻ những khó khăn và đề xuất kiến nghị những giải pháp trong thực hiện phối hợp hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh. Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng sách giáo khoa và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh Yên Bái.