Hello Summer 2018

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Vision dành tặng các chương trình khuyến mại như sau:

Đăng ký tham gia từ ngày 10/5 – 25/5 sẽ được giảm 10% học phí/ khóa học
Đăng ký tham gia từ 26/5 – 15/6 sẽ được giảm 5% học phí/ khóa học
Chương trình học hè Bán trú bao gồm: các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống.