Ngày 01/12/2020, Phòng GD&ĐT Văn tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện, năm học 2020-2021.

Tổng số đơn vị đăng ký dự thi cấp THCS: 26/26 đơn vị trường có cấp học THCS trong toàn huyện. Tổng số hồ sơ dự án, dự án đăng ký dự thi: 37, thuộc 08 lĩnh vực gồm: Kĩ thuật cơ khí: 17; Khoa học xã hội và hành vi: 14; Y Sinh và khoa học Sức khỏe: 01; Khoa học vật liệu: 01;  Khoa học Thực vật: 01;  Kĩ thuật môi trường: 01;  Năng lượng-Vật lí: 01; Hệ thống nhúng: 01 sản phẩm.

Trong 37 dự án dự thi, có nhiều dự án có ý tưởng sáng tạo, có khả năng ứng dụng trong thực tế. Nhiều dự án được đầu tư công phu, có chất lượng tốt, thể hiện sự chỉ đạo nghiêm túc của các nhà trường,  và ngày hôm nay  26/26 đơn vị đều có các cán bộ quản lý có mặt để động viên các thầy cô giáo và các em HS, một số đơn vị có dự án dự thi đạt chất lượng như: TH&THCS Ngòi A; Đông An; Đông Cuông, PTDTBT THCS Châu Quế Hạ,…

Kết thúc quá trình chấm, Ban Giám khảo đã lựa chọn và đề nghị Ban tổ chức xếp giải cấp huyện cho học sinh THCS như sau:

Tổng số đạt giải: 18/37 dự án dự thi = 48,6 %, trong đó: 01 giải Nhất: Trường TH&THCS Đông An với sản phẩm “Thiết bị báo động mưa to, lũ dâng ban đêm”. 02 giải Nhì: Trường TH&THCS Ngòi A với sản phẩm “Bảo tồn văn hóa thêu của dân tộc Dao đỏ xã Ngòi A” và trường TH&THCS Nà Hẩu với sản phẩm “Bảo tồn và phát huy điệu múa sinh tiền của đồng bào dân tộc Mông”. 03 giải Ba: Trường TH&THCS Đông Cuông với sản phẩm “Bảo tồn và phát huy văn hóa, điệu múa xòa Tày xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”, trường PTDTBT TH&THCS Châu Quế Thượng với sản phẩm “Giải pháp tuyên truyền giúp học sinh nhận diện các hành vi bắt nạt học đường và cách phòng tránh tại trường PTDTBT TH&THCS Châu Quế Thượng” và trường PTDTBT THCS Châu Quế Hạ với sản phẩm “Bàn học chống ngập” và 12 giải khuyến khích.