HELLO SUMMER 2018

Hello Summer 2018 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Vision dành tặng các chương trình khuyến mại như sau: Đăng ký tham gia từ ngày 10/5 - 25/5 sẽ…

Thư ngỏ

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh! Lời đầu thư, Ban giám đốc, giáo viên và cán bộ nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New…